Ta russisk. Russisk.no med etMETODIUS da.

bloggen

Testing (eksamen i russisk)

2012-01-12 19:17

&METODIUS tilbyr tre typer testing:

 1. Vurderingstest
 2. Treningstest (sertifiserings-tentamen)
 3. Sertifiseringstest (sertifiserings-eksamen)

Vurderingstest (opptakstest)

En vurderingstest er for deg som har studert russisk et annet sted og som vil begynne hos oss. Testen hjelper oss sjekke nivået ditt slik at vi sammen kan finne fram til et passende kurs for deg.

Vurderingstestene har ulikt nivå (tilsvarende kursnivåene), og du bør ta den som mest sansynlig tilsvarer ditt nivå. En vurderingstest kan bestå av oppgaver i grammatikk og ordforråd, lese og forstå-oppgaver og oppgaver i å skrive noe. Av og til inkluderes også oppgaver i høre, forstå og snakke. Det siste skjer over telefon, alle andre testdeler løses over nettet.

Treningstest (sertifiserings-tentamen)

Dette er en test som skal forberede deg på å ta sertifiseringstesten. Kandidaten skal få et adekvat begrep om hva som skal skje i den virkelig sertifiseringstesten. Her bruker vi «åpne» versjoner av testoppgaver som utvikles og publiseres av våre russiske kollegaer. Kandidatene melder seg på, kommer på skolen, får oppgaver, løser de innen bestemt tid, leverer og får resultater. Utenom resultatene kan vi tilråde enten å gå opp til sertifiseringstest i samme nivå som ble gjort på treningstesten eller gå et nivå lavere eller et nivå høyere eller vente litt med testen til man oppnår et bedre nivå. Som regel er det våre egne studenter som melder seg på treningstesten, studenter, som vi kjenner godt fra før av, og resultatene bringer ingen overraskelser. Vi har utviklet en del materialer med tanke på å hjelpe studenter i forberedelser til den testen og til tilsvarende sertifiseringstest.

Sertifiseringstest (sertifiserings-eksamen)

Tredje typen testing er sertifiseringstesting. Disse testene er en del av ALTE (http://www.alte.org/). I Norge tar utlendinger test i norsk som er kjent under bavnet Bergenstest. Det er også en del av ALTE. &METODIUS er det eneste stedet i Norge hvor man kan ta russisktesten av den typen. Det er test i russisk som fremmed språk som dokumenterer dine kunnskap. Etter å ha tatt denne testen får man sertifikat/eksamensbevis. Vi arrangerer disse testene sammen med våre kollegaer fra Lomonosov-universitet i Moskva (МГУ). Sertifikatet utstedes ved universitetet i Moskva. Alle oppgaver som blir brukt i den type test utvikles av eksperter i Moskva og de er ikke tilgjengelige andre steder enn via Testsenteret i Moskva.

Det er seks sertifiseringsnivåer:

 1. elementært (E), også kalt A1
 2. grunnleggende (B), også kalt A2
 3. første sertifikat (C1), også kalt B1
 4. andre sertifikat (C2), også kalt B2
 5. tredje sertifikat (C3), også kalt C1
 6. fjerde sertifikat (C4), også kalt C2

Alle disse testene i alle nivåene blir i sin tur delt i underdeler, som er fem av:

 1. Grammatik og ordforråd
 2. Lesing
 3. Høre-og-forstå
 4. Skriving
 5. Samtale

For å avholde test i russisk som fremmedspråk må teststedet kunne stille med en godkjent testor. Vår godkjente testor er lærer og dagligleder Zoia A. Nikolskaia, som har sin godkjennelse fra Lomonosov-universitetet i Moskva. Vi har avholdt sertifiseringstester i samarbeid med våre kollegaer ved Lomonosov-universitet siden 2006. Når vi arrangerer en test, går for seg på følgende måte: Våre kandidater kommer til skolen vår her i Oslo til avtalt tid. Samtidig observerer våre kollegaer i Moskva testen fra sin dataskjerm. Under samtale-delen, leder våre kollegaer samtalen via Skype. Eksamensbesvarelsene blir umiddelbart sendt til Moskva. I Moskva blir svarene vurdert og vi blir raskt informert om resultatene. Dersom kandidaten tilfredsstiller minstekravene hva gjelder resultat, så får kandidaten sertifikat. Kandidatene får utdelt sertifikat av oss i etMETODIUS. (Av praktiske grunner, kan det ta en stund før det ferdigstemplede sertifikatet kan deles ut til kandidaten.)

Enhver kan melde seg til test i russisk som fremmedspråk. Men hittil har (med få unntak) bare våre egne studenter tatt testen. I perioden 2006 til 2011, har vi delt ut følgende sertifikater

 1. Testbevis – elementærnivå: 7 stk
 2. Testbevis – grunnnivå: 6 stk
 3. Sertifikat 1: 5 stk
 4. Sertifikat 2: 1 stk
 5. Sertifikat 3: 2 stk

Bestått test og sertifikat

En kandidat må ha oppnådd minst 66% riktige svar for å kunne få utstedt sertifikat/testevis. Dersom kandidaten ikke klarer 66%-kravet, blir sertifikat ikke utstedt. I tillegg til sertifikat/testbevis, får kandidaten et resultatkart som viser svarpoengene for hver testdel. (Også kandidater som ikke klarer 66%-kravet mottar resultatkart.)

Hvorfor avlegge sertifiseringstest hos &METODIUS?

 • Samme test: Vår test er den samme som du kan ta ved ulike teststeder i Russland.
 • Oppfølging: Vi kan tilby hjelp, oppfølging og rådgiving, slik at du består på testen.
 • Det praktiske: Fordi det kan være lettere for deg å komme til Majorstua enn til Moskva.
 • Planlegging: Skulle du være uheldig å stryke, så kan en på visse vilkår kan gå opp på ny.

Når man tar testen hos oss uten å klare å få sertifikat, har man en mulighet til å ta igjen bare den underdelen eller (maksimalt) de to underdelene som man ikke lyktes med under første forsøk. Det er lov å gjøre det iløpet av to år fra den datoen testen ble tatt. Dersom to års frist løp ut skal man ta hele testen igjen. Det er noen krav som man må tilfredsstille for å få lov til å ta igjen ubeståtte testdeler:

 1. Man må ha tatt testen hos oss eller ved Lomonosov statsuniversitet i Moskva eller et par steder til (kontakt oss om det blir aktuelt).
 2. Man strøk i bare maks to underdeler
ЗАН

---

Commenting is closed for this article.